Hur du blir personen som alla vill ha, men ingen kan få