Bättre att få ett rakt nej istället för ett vagt ja